-=-
2020-05-31
2020-05-27
2015-05-02 Q2 LAN 2015: Đĺçó ...
2015-04-27 Q2 LAN 2015
2015-02-24 Čňîăč RDL (9) 2014
2015-02-16 RDL (9) 2014 Grand Fi ...
2014-10-28 RDL (9) 2014 PlayOFF
2014-10-21 RDL (9) 2014 Řîó ...
OPEN FFA
IRC: TELEGRAM: @QuakeJourney
:
Playoff, ňđĺňčé đŕóíä!2012-01-15 11:24 | AlexJ
Div I (winner):
flag CoVell vs fpS flag
flag st!gmata vs AlexJ flag

Div I (looser):
flag isbjorn vs LitRium flag
flag masteris vs Scipio flag
flag [UMUSTDIE] vs MHZ flag
flag basik vs Sol flag

DivII:
flag Werwolf vs LELIK flag

ps: čăđű íĺ çŕň˙ăčâŕĺě!.

AlexJ
avatar
2012-02-04 13:04 
http://www.sendspace.com/file/115ohd
äĺěęč ńî ńňč č čńáüĺđíîě
Werwolf
avatar
2012-02-03 15:00 
ďîďđîáóţ â ýňč âűőîäíűĺ ńűăđŕňü. Ĺńëč íĺň, ňî ěíĺ w/o č ďîçîđ emo
CoVell
avatar
2012-01-30 17:02 
ja v irce!
AlexJ
avatar
2012-01-30 02:45 
čëč top-zero )
Scipio
avatar
2012-01-29 16:28 
ŕ ňî emo
AlexJ
avatar
2012-01-29 13:22 
Scipio ňîăäŕ ňű ňî÷íî ňîď1 ))
Scipio
avatar
2012-01-29 12:50 
áŕí íŕ ëčăó âńĺě ęňî ďî w/o ńëčâŕĺň
AlexJ
avatar
2012-01-29 11:40 
÷ňî-ňî äĺëŕ íĺ äâčăŕţňń˙, äî 1 ÷čńëŕ âńĺě ńűăđŕňü.. áĺç číôű. áóäó ńěîňđĺňü ďî ŕęňčâíîńňč â îíëŕéíĺ.
ďîęŕ:
covel, alexj, isbjorn, scipio, basik, lelik win emo)
LitRium
avatar
2012-01-16 21:33 
ďîěîăčňĺ äîăîâîđčňń˙ ń ŕéńńáćîđíîě...ĺëĺ âűăîâîđčë ))..őî÷ó â ńóááîňó â 15-00 ďî ěîńęâĺ ))

/ . Register
^^^
0.053
scripts © KMprojekt